close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0521

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

239

hebbe ik mi met 9’andere soldaten op de Negorij Camarian

vervoegd en mij van daar vervolgens begeeven, boven de rivier Waira

in ’t bosch genaamd Anamarisa alwaar ik gevonden heb, Een groote

vrugtlaare en 94: Jonge Nagul boomen, welke ik afgepapt en tot de

wortel toe verbrand mitsg:s de 94: gem Ionge telgen uijtgeruijt heb„

be, verhoopende hier meede aan de Commissie die ik bereijd ben met

eeve te bekragtigen, volbragt te hebben, noeme mij met diep ontsagen

verschuldigde eerbied : onderstond:/ wel Edele Gestrenge Heer /:lager:/

uwel Ed Gestr: gants ootmoedige en gehoorsame Dienaar /was geteekend:/

I: C: Kreebel /in margine:/ Saparoua Deursteeve den 17: No„

„vember 1786.

Ontfangende de Heer Gouverneur heeven ook, het Schrifte

lijk Rapport, weegens de opgisteren geordonneerde verbranding

der onleeverbaare 3000: lb Nagulen welke papier onder de

Bijlagen te vinden en van volgende inhoud is

Aan den wel Edele Gestr Heer Adriaan de Bock,

Gouverneur en Directeur deeser Povintie

wel Edele Gestrenge Heer

wij hebben in voldoening aan de g’eerde ordre ons begeeven in het

Gortres alhier en aldaar afgewoogen een quantiteit van Drie Duijsent

ponden, zoo aan Moer als bevorven Garioffel Nagulen, welke vervol„

„gens verband ende Asche in zee geworpen zijnde, zoo blijven wijlereid, voor

de getrouwe verrigting /des begeerd werdende:/ den Eed te presteeren, en

noemen ons met alle veneratie /onderstond/ wel Edele Gestr: Heer

/:lager:/ uwel Ed Gestr: onderdanige en Trouw schuldige Dienaaren /was„

geteekend:/ C: Hoffmann en C: M: Berner /in margine/ Saparoua

ter fortres Duursteede den 16: Nov: 1786 /lagerstond:/ ter mijnen overstaan, / was

geteekend:/ I L: Brusz Proint=t H: Fiss=z

Des