close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0545

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

251

te moedigen als om door middel van deese berg volkeren ont„

dekkingen en Extirpatien te konnen doen, van de langs deese

Cust in de Bosschen en Gebergtens te vindene Specerij boomen, mits„

„gaders nog om door dezelve; was ’t mogelijk te konnen overmeeste„

ren en te doen gehouden, de Moord en Roverijen van den rust ver„

Htoorende Rebel Noekoe, neevens den alomswervenden en zig

niet weijnig met plunderen en vermoorden op houdende geweese

Capitain Sanerie Pelakahoe; van welk laaste den Reuja van

Ethij en Orangkaija van Nonialij met de meeste hunner onder„

„hoorige Hoofden, volmondig betuijgden, veele molesten, zoo met

rooven en doodslaan in hunne Negoryen te moeten ondergaan.

dervolgens liet de Heer Gouverneur door de en de Alsoense taale

geverseerde en onder het Comptoir Haroeko te huijshoorende

Regenten van Pelauw en Kabauw, de voorschreeven Alfoerse

Hoofden van Supalewa, als volgens hun tourbeurt in deeze Sanirie

de preferentie hebbende neevens die van de Revieren Ethij en Talla

ieder afzonderlijk afvraagen, of zij ook vregens eenige verschillen en on„

eenigheeden onder elkanderen, iets in te brengen of te klagen hadden,

ten eijnde in deese vergadering beslist en afgedaan te konnen wor„

den, zo quamen dezelven hoofd voor hoofd te antwoorden, dat voor zo

verre zij alle welke thans hier present zijn, onder elkanderen.

in vreede en eensgezindheijd Leefden en over zulx niets voor te

draagen hadden wesweegen de heer Gouverneur hen in vrien„

„delijke termen zijn Edelens bij zonder genoegen te kennen gaf, niet ver„

dere vermaning om in de prijs waardige sentimenten te blijven

aanhouden