close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0552

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bereeds gestelde ordre door de Leeden Hoffmann en Berner, ten

overstaan van den prointrem Hongij fiscaal Brusz: nagewoogen

verbrand en de Assche, vervolgens in zee geworpen, mitsg=s door hen

dit een en ander van schriftelijk berigt onder preesentatie van Eede

gedaan zijnde, is verstaan met de aanbieding van den Eed zig voldaan

en daar van deese aanteekening te houden

Den Heer Gouverneur aan de Leeden der vergadering te kennen geevene

dat bi Hoogstdesselfs aanweesen te Amboina aan zijn Edele was

overhandigt geworden Een Maleydsche klagt schrift, door Sommige

Jnlanders van de Negorij Tiouw onderteekend inhoudende verscheijde

heerige klagten en doleantien over het slegt regime in dat doop

van hun Regent den Pattij David Pattijwael, bestaande

in verkortingen, Extortien, knevelarijen en mishandelingen

die hij Pattij geduurende zyn bestier zoude g’exerceert hebben en

die, zo zij voorgaven, voor hun zo ondraagelijkwaaren, dat ze

op het kragtigste moesten versoeken, om hen desweegen behoorlijk

regt te doen: waar omme zijn wel Edele alverder betuijgde daar

omtrent reeds nauwkeurig had laten informeeren, dog van de

gegrond of ongegrondheijd van hunne klagten, zyn Edele nog

niet ten vollen was gebleeken, dewijl zijn Edele daar bij was voorgekoo„

men, dat een ander geverlte van dat Negorijs volk, de voordeeligste

Getuijgenissen van gem Regent kwamen te produceeren, en over zulx

als