close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0589

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

0

269

WelEdele Gestrenge en Agtbaere Heeren

helft uwel Edele Gestr: en Agtbaerens ootmoedig te kennen

den ondergetekende koopman in s:Ed: Compagnies dienst

M Ian Willem Hendrik Van Rossum, hoe

hij van elders in het seekere g’informeerde is, dat men

hem inde van Maccasserna herwaards door het Me=

nisterie aldaar afgesondene Copia briev aan sijn Hoog

Edelheid den Heere Gouverneur Generaal en de Heeren

Raaden van Jndië in dato den 30: Junij 1786:, on der

anderen bij Thus 97: van het Extract Patriaasche Pe=

„nerale missive, geschreeven door de Edele Hoog Agt„

baere Heeren gecommitteerde Bewindhebberen van

de Generaale Nederlandsche oost Jndische Compag„

„nie ter vergaedering van zeeventienen aan hun

Hoog Edelheeden den Gouverneur Generaal en de

Raaden van Jndie gedateerd Middelburg den 18:

November 1784:, op een aldermisdaedigste en ten

hoogsten strafbaere manier souden hebben doen

voorkomen, ter saeke Heeren gecommitteerde

Bewindhebberen sig bij gemelde Thus aldus had„

den uitgelasten.

En wij twijfelen niet of de Menisters sullen meede

van hunne kant alles toebrengen om het Evenwigt

tuschen de Celebesche vorsten, het geene door den Jong„

„sten Maccassaarschen oorlog vrij wat scheind

geleeden te hebben, ingevolge van uw oogmerkt

langsaemen hand te herstellen.

Enwaar op door den Gouverneur van Maccasser de

Heer Barend Reijke bij sijn Marginal antwoord

opsettelijk