close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0619

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

284

nimmer iets bedorven geraakt.

wat d Commissie betreft van den Majoor Schnijder en den

Capitain Lieutenant Ostrouskij daar is den teeken aar„

meede persent geweest en de twee open gemaakte vatjes

meede bezigtigd, en geclontert bevonden, dog volkome„

droog, de muuraagies meede vogtig, met een salpecter

nat, dog aan geene der vatjes wiera vogtigheid bespeurd

of afgeopene droppels, dezelve morge wierd bevonden

na dat het twee a: drie uuren opengestaan had, dat

de muuraagies en verwulfde droog waaren, zo dat

het openen en lugten derselve, veel goed zoude bijgebragt

hebben, maar den Luutenant Strik geeft altoos voorgegee„

„ven, dat het lugten aan het kruijt meer schade van voor=

„deel toebrengt, en dus in deese nalatigheid altoos

heeft volhard.

Bij d'overgaaff der sleutels van het vonltooijde kruit

magazijn, zo is waar dat betuijgd hebbe dat gem: werk

droog, en op het zelfde moment heeft den teekenaar versogt,

dat alle wat daar in staat geborgen te worden eerst gnog„

te geprobeert zijn, terwijl wel veronderstelds dat het even

zo zoude gaan, met dit gebouw als met d’wagt in ’t Hoorn„

„werk d'proefneeming heeft aan zijn gevolgd gehad, dog

hoorende dater verscheijde vaatjes zonder probeeren

geborgen wierden, dat strik voor goed in ’t Nieuwe Ma„

„gazijn liet brengen waar op den Capitain Lieutenant

versogt heb, zulx niet te accordeeren, en nogmaals’t

zelve mogte geprobeerd worden, zo als aan geschied

is, waar uit nog een groote kwantiteijt onbequaam

Buskruijt bij d proeffneeming is gevonden, zeeker,

met