close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

290.

Van den WelEdelen Gerren gen HCect

Adriaan de Bock.

Raad van Nederlands Jndis mitsg=s

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Beneevens

De Heeren Leeden in den E: Agtb: itie

Raad van Politie.

Wel Edele Gustren ge Seden 6:' ec1 14

10

Geevt met alle eerbied te kennen Jonas Arend

Capitain ter zee commandeerende ’t schip De Ne„

2

„gotiehge hij van de Expeditie van Succadana

0

op samarang te rug gekomen zijnde, dit geen is

gedestineerd geworden.

26

Dat hij bij zijn terugkomkst van de Expeditie niet

pen

meer heeft overgehouden dan 400: lb: buskruijt met

de

Dit

welk kleijn restant hij thans de reijse van hier

hier over Banjermassing na Batavia zal moo„

dre

ten onderneemen

Dat hij niet weetende wat hem onderweg mogt

6m2.9

komen te recontreeren in dier gelijk een geval

zig met dat kleijne restant niet veel progressen

nd/

zoude kunnen maaken, mitsdien ter voorko„

ming van gebreken om zig in tijds van dat

N:

Poeder