close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0631

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

290.

Van den WelEdelen Gerren gen HCect

Adriaan de Bock.

Raad van Nederlands Jndis mitsg=s

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Beneevens

De Heeren Leeden in den E: Agtb: itie

Raad van Politie.

Wel Edele Gustren ge Seden 6:' ec1 14

10

Geevt met alle eerbied te kennen Jonas Arend

Capitain ter zee commandeerende ’t schip De Ne„

2

„gotiehge hij van de Expeditie van Succadana

0

op samarang te rug gekomen zijnde, dit geen is

gedestineerd geworden.

26

Dat hij bij zijn terugkomkst van de Expeditie niet

pen

meer heeft overgehouden dan 400: lb: buskruijt met

de

Dit

welk kleijn restant hij thans de reijse van hier

hier over Banjermassing na Batavia zal moo„

dre

ten onderneemen

Dat hij niet weetende wat hem onderweg mogt

6m2.9

komen te recontreeren in dier gelijk een geval

zig met dat kleijne restant niet veel progressen

nd/

zoude kunnen maaken, mitsdien ter voorko„

ming van gebreken om zig in tijds van dat

N:

Poeder