close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0639

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

297

de Lijbaan bestaat bestaat en hoe dis best zoude konnen

werden in staadgesteld en wat Souwerken van de hier Pal=

„lende goemoet voor het gebruik alhier en te Batavia Sou„

„de konnen worden aangemaakt zo veel mogelijk

schuldpligte voldoen heeft den submissie teeken aar de Eerd

uwel Edele Gestr Groot Agtb: in eerbied te berigten dat wat

ad onbequaamheid van de zijn baan, betreft hier in be„

„staad te weeten;

Dat het op 's Heeren wegen staat en dus geduurige aan

belemmering onderheevig is, alzo daar reytuijgen en

conditixueel Passagie is die het Werkmagtig tegen

houden ook is dezelve onbruijkbaar om swaard touwen

te slaan door dien men de benodigde gereedschappen

niet telkens uijt den weg kan ruimen ook is de grond

seerlos en ongelijk en alwierd het al eens overgevuld

en gelijk gemaakt dan soude dat dog door de

geduurige regen welke alhier valt weder weg

spoelen en een continueele reparatie verEijschen

daar te booven is de baan te kort om swaare en Lange

Touwen van 100: vademste slaan dewijl deselve over

de brug tegens de berg aanstiet en met het te Samen,

zuiken desleede Brug moct passeeren het nooit

geen goed werk afgeeft en met reegenagtig weer

/:glad zijnde:/ seer ligt ongelukken soude kunne ver„

„oorsaaken dan om alle de inconvenintie voor te koomen

van deselve een goedgebruijk te hebben oordeel den Needrige

tekenaar dat seer veel moeite en onnodige kosten, soude

veroorsaaken daar en alhier dog geen plaats voor is

en die ongelden uit de touwerk welke alhier soude kunnen

geslagen