close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0058

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Huijsselijke Bestellingen

welke den kerken Raad is aanbevoolen

Ed:s dat men ongequalificeert de verbeetering en verstrek„

de sustenue H: H.

„kingen aan het Hospitaal heeft laten gevolg neemen

word beantwoord als in den text

het vald deeze Regeering smertelijk dat men direct van ongequalificeerde

handelwijze word beschuldigt

reedenen waarom den gouverneur de verbeetering en veranderingen aan

het Hospitaal, op zig genoomen heeft

den fiscaal Hogerwaard als buijten Regent aangesteld

denzelven neevens den Cassier Bourghelles de Commissie opgedragen

tot den ontfangst en remitteering der penningen voor de Marine schoo„

„len te Samarang en in wederland

de invoering van eenige middelen van finantien zonder merkelijk be„

„swaar der Dienaaren en ingezeetenen

kan in deese veraamde Provintie geen plaats vinden

en zulks even zo min als de afschaffing der winkels

de brandspuijten en dito gereedschappen zijn gevisiteerd

435: p:s op de werf berustende brand Emmers

zijn verdeelt als in den text

eenige wijkmeester gesteld

's Heeren weegen en bruggen zijn gevisiteerd

verzogte verhoeding van rd„s 52: door een scheeps timmerman

als ongepast met een reproche van de hand geweesen

men heeft den afslager van de vendumeester

borg laaten stellen voor 500: rd:s

twee leeden in den Raad van Politie sessie gegeeven

verandering van presis en Leeden bij de Justitie en Landraad

aan het Collegie van Justitie is Extract nopens de vermeende pretentie

van Injurie afgegeeven

de politie agte zig onbevoegd de Justitie te stremmen in eene gepreten„

„deerde actie

die na de afdoening der zaak is voorgesprooten

doleantie van den fiscaal over het te zoek brengen van goederen on„

„der de hand verpand

zonder in staat te zijn de klagende parthijen te gemoed te komen

aanmerkingen dientwegen.

Vervolg

Neag:

127:

128:

129:

130:

131:

132:

133:

134:

135:

136:

137:

138

148

149

151:

152:

153: