close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0064

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Producten

Vervolg van

H: H: Ed:s argument dat geene winsten hoe groot ook

de aanzienelijke uijtgaven voor een Product dat nutteloos is enst:

avoueeren de menisters

het derde schip g’excuseerd zijnde zullen

de overschietende wagulen die de beide scheepen niet vervoeren kunnen hier aan„

„gehouden worden

tot voorkoming van min wigt bij uijtleevering te Batavia is ondergesteld

de Nagulen aan dit hoofd Comptoir worden driemaal verwerkt

ongegrondheijd van de klagten der overheeden dat de wagulen hier schraal in ge„

„woogen worden.

Bharen

den gantschen inschuur der Nagulen bedraagd 3420: 70/50:

afgescheept 1286: 3/550: Bhaaren

Notitie dat de overheeden verklaart hebben dat de vagulen met eene

ordentelijk door slag ontfangen hebben

er zijn geene wagulen bij visitatie, na den inschuur in de Negorijen gevonden

referte omtrent de nooten en foelij aan ’t Patrias Extract § 16:

de hier in 3: Jaaren tijds ingesamelde vooten en foelij gemeld

weinig apparentie om de note Cultuure voor eerst te doen opluiken

op de zagoe bosschen word ook alle attentie gevestigd

de pagt der zagoe bosschen op P=o Tikus voor nog 5:' Jaaren laten Continueeren

Particuliere Vaart en Handel=

H: H: Ed:s verwagten dat men de particuliere handelaaren alle billijke

adjudi bewijsen

en gewenschte dat men hunne Rijst hadde aangeslagen

den gouverneur heeft daar voor wel gezorgt

en daar is geene genoodzaakt geweest hun Rijst weeder mede te neemen

op dit voetspoor zal zal den aankomend gouverneur

voor den verkoop van dat product zorgen

den gouverneur fiscaal, en Equip: meester geen vrijheijd gelaten werdende om

te negotieeren

buijten deeze zijn geen vermogende lieden aan handen om twee Barken te kun

„nen aanhouden

vervolg.

ng: 51:

52:

53:

54:

55.

56.

57

58:

59

60:

63:

64:

229

230:

231:

232: