close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sche

50

§27: Tot ons Leedweesen moeten wij UW Hoog Ede„

van de in dit Jaar alhier aangebragte 24. vate

Bier.

Eens de nodige ducidatie geeven, dat de in dit jaar

met het schip het Loo en de Bark de voorzigtigheijd

ontfangene. 24: vaten Lelie en sterkebieren in ’t geheel

zijn 6: vaten zuur en 6. dito flauw van smaek

niet aan de verwagting beantwoord hebben, als

bevonden.

zijnde van de 12: vaten met het schip 't zoo aangebragt

3: vaten zuur en 3: vaten Claauw van Smaak bevon„

„den en ook even zo, die met de bark ons zijn toege„

„schikt geworden, 3: vaten zuur en 3: vaten fhaauw

van Smaak, breeder vermeld bij de door de ordin„

naire Gecomitteerden in de hoofd Administratie

blijkens de overgaande berigten van de ord=

ter onser settingen op den 12: maart en 21: April.

gecommitteerden.

J:t Lieden, ten overstaan van de scheeps overheeden

geteekende en ingediende Berigten, die wij de vrij„

„heijd neemen UW Hoog Edelens onder de bij„

„lagen in originali aan te bieden.

de 6: vaten zuur bier zijn in zee gestort,

De boven vermelde 6: vaten zuur bier, als net te eo„

„ploijeeren zijnde, hebben wij ten overstaan van den

en twee Leeden van Justitie

Fiscaal, waar E: Euistitiende aeaarminastaan dar laaten

in zee storten; doch de 6: vaten welke flauw van

smaak bevonden en nog te Consumeeren waeren,

doch de 6: vaten die flauw van smaak ware

per puublicque vendutie â tout prix verkogt

ten overstaan van twee heeden onzer vergaedering;

voor’t geldende publicqlaaten verkoopen.

20:

Aangaande de Ladingen van ’t schip ’t Loo, de Bark

de Ladingen, van het schip, de Barken de Pan

tjalling, zijn.

de voorzigtigheijd in de Pantjallang de Expeditie„

dewelke navolgens de ter Resotutie van den 6:

Meij