close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0113

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sche

50

§27: Tot ons Leedweesen moeten wij UW Hoog Ede„

van de in dit Jaar alhier aangebragte 24. vate

Bier.

Eens de nodige ducidatie geeven, dat de in dit jaar

met het schip het Loo en de Bark de voorzigtigheijd

ontfangene. 24: vaten Lelie en sterkebieren in ’t geheel

zijn 6: vaten zuur en 6. dito flauw van smaek

niet aan de verwagting beantwoord hebben, als

bevonden.

zijnde van de 12: vaten met het schip 't zoo aangebragt

3: vaten zuur en 3: vaten Claauw van Smaak bevon„

„den en ook even zo, die met de bark ons zijn toege„

„schikt geworden, 3: vaten zuur en 3: vaten fhaauw

van Smaak, breeder vermeld bij de door de ordin„

naire Gecomitteerden in de hoofd Administratie

blijkens de overgaande berigten van de ord=

ter onser settingen op den 12: maart en 21: April.

gecommitteerden.

J:t Lieden, ten overstaan van de scheeps overheeden

geteekende en ingediende Berigten, die wij de vrij„

„heijd neemen UW Hoog Edelens onder de bij„

„lagen in originali aan te bieden.

de 6: vaten zuur bier zijn in zee gestort,

De boven vermelde 6: vaten zuur bier, als net te eo„

„ploijeeren zijnde, hebben wij ten overstaan van den

en twee Leeden van Justitie

Fiscaal, waar E: Euistitiende aeaarminastaan dar laaten

in zee storten; doch de 6: vaten welke flauw van

smaak bevonden en nog te Consumeeren waeren,

doch de 6: vaten die flauw van smaak ware

per puublicque vendutie â tout prix verkogt

ten overstaan van twee heeden onzer vergaedering;

voor’t geldende publicqlaaten verkoopen.

20:

Aangaande de Ladingen van ’t schip ’t Loo, de Bark

de Ladingen, van het schip, de Barken de Pan

tjalling, zijn.

de voorzigtigheijd in de Pantjallang de Expeditie„

dewelke navolgens de ter Resotutie van den 6:

Meij