close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0140

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versoek om de voldoening aan de houders.

der origineele.

terwijl de tweede wissel brieven thans over„

gaan.

574:

zo meede de Rapporten der groote en

kleijne geld Cassas.

de reeden nopens de ongeguli„ § 75.

ficeerde afbrake vant oude kruithuijs door

van Guericke

is Hun Hoog Ed„s reeds bij brief van 30„ 7ber:

1736: bedeeld.

Wij verzoeken uW Hoog Edelens dit Capitaan

op het de

gemelde

te willen laaten uijtkeeren aan de houders der orig„

neele of eerste en hier bij na de ordre overgaande duppli„

wien.

verbrudt

worden.

raat of tweede wisselbrieven, waar van de Hemo„

„rie onder de bijlagen gevoegd is.

Gelijk ook de Rapporten van den maandelijksen

men

aan de

opneem der groote en kleijne geld Cassen tot ulti

„mo Aprileeven verweeken.—

Met betrekking tot de

en het

Fortificatien en Gebouwen

uw Hoog Edelens van ons de reeden en gelieven

„de aftevorderen, waarom wij in A:o 1786: met reeds op„

Den Lu

over pli

„gave hebben gedaan, weegens de ongequalificeerde

afbraakt van het oude kruijthuijs door den Capitain

militair en opziender derwerken Tabriel Ni„

„colaas van Juericke, daar Hoogst der zelver

quatificatie eenlijk sterkte tot het maaken van twee

nieuwe verwulfde vertrekken, dienen we in eerbied, dat dat ina

wij op een in gedient Berigt van gemelde van Tierickt

de dato 9: September 1786: 't welk uw Hoog Edelens, in

reeder

riginali is aangebooden, beslooten en bij onse eerbie„

Cautie

Schrijvo

„dige letteren van den 30: dezelver maand uw Hoog Ed

kruijt is

„lens bedeeld hebben dat hij de meerder opgebragte.

Materialen hadde verbruijkt om dat het het kruijt

van Gu

versant

braake

„huijs tot in den grond had moeten afbreeken, om dus

de