close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0324

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

52:

van den E: deser hebben de ondergeteekendens uit de Hoofd Admin

„stratie ontfangen en ten overstaan van den koopman en Fiscaal

M=r Abraham Louis van Hamel in zee gestort een quanti

„teijt van Twee hondert Negen en Dertigh Ponden staff van

Nagulen het welk de eere hebben Uwel Ed: Gestr: Groot

Agtb: te berigten, noemende ons voorts met de diepste eerbied/ om„

„derstond:/ wel Ed: Gestr: Groot Agtb: Heer /:lager:/ uwel Edele

Gestr: Groot Agtb: gehoorsaame en trouwschuldige Dienaa

„ren /:was geteekend:/ K: Koenes en B=t Riso /: inmarij„

Amboina den 12: 8ber: 1787: /:lager/ ter minen Overstan

/:geteekend:/ A: L: van Hamel.

Rendement van sodanige Lijwaten als 'er op den 28: derer 1

L: E:

de kleede winkel ten overstaan van den E: E: opperkoopman en Hoofd Administrateur

Johan Adam Schilling en ter Presentie van de daar toe benoemde Gecom„

„mitteerdens den onderkoopman Laurens Van Speren en den Soldij overdra

„ger Nicolaas Eijke verkogt zijn te weeten

kosten

Cormandelse

Inkoops

uuijtkoops na astrer de winkten Geefd der

van 5: prC=t:

1

14:

2 „: Guinees gem: gebl: cust 3: z=t

1

194: 19:—: ƒ 266:17: 4:ƒ 71: 18:4:ƒ 37:: -a

25:

Deekens gecattoeneerde C=t kleene

87: 8:8„ 140: 16:12:„ 53: 8: 4:„ 64:: 2:1

Geeft JrC=t door den anderen/

ƒ 44: 1/5:

Sourats

73:

T„s Karrikams kleene roode

ƒ

128:13:4ƒ 216: 1:8:ƒ 87: 8:4:ƒ 68:—8

16:

Pothasen

33: 5:—„ 60: 4:—:„ 26: 19:—„ 81: —:

Heeft PC=r door den anderen

1

ƒ

ƒ 70:/½

Somma Rd=s 444: 5:12: ƒ 6823:19:8 ƒ 239:13:12ƒ 53:34

/:Onderstond:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw victoria

adij 29: Novemb: 1787: /:was geteekend:/ J: A: Schilling /:in ’t midden:/: Geteekend:/ W:

De Bourghelles /:in margine:/ ons present /:geteekend:/ L: van Sperch en N: Eyk:

Aan

L=a