close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

68½

=o 4.

Dienaar /:geteekend:/ met twee kruijsjes en daar bij ge„

„schreeven, tekena Davia vloijo en Abraham

Christoffelsz:, en Balthazar waas /:in margine:/

Baquala den 9: Mart 1788.

Aan als Even.

In schuldige observantie uwe wel Ed: Gestr Agtb: hoog guer„

„de ordre hebben wij needrige teekenaaren ons naar de

Negorijen Alang, Lillebooij, Hatoe begeven en deselve

nauwkeurig gevisiteerd dog in geene derselven niets het

minste van specerijen ontdekt verder zoo hebben wij de

Bosch kagie boven gem: Negorijen doorsogt en alle die

daar in bevonde Bosch Huijsen verbrand dog ook niets het

minste van Nagulen alaar gevonden warmede verhope

de Hoog g’eerde ordre van uwel Edele Gestr: Agtb: vol„

„daan zullen hebben zo gebruijken wij de vraijbostigheid,

van ons met waare Hoog agting en met alle eerbied te

onderteekenen /:onderstond:/ Wel Edele Gestrenge

Agtb: Heer /:lager:/ Uwel Edele Gestr: Agtb: onderdaa„

„nige en trouwschuldige Dienaaren /:was geteekend:/

A: Weeber, Joseph Nieman, Simon Tansen en

met nog twee kruijsjes daar bij geschreeven

Elias Butters en Simon Manahoe„

toe

Aan