close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0358

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

86:

D

P=r Transport

wegens Verscheidene Testamentaire dispositien, als

van den overleedene Manh: oud Capitain van de Bur

„gerij Lodewijk Melchior Knop

ra

5.

„den Capitain ter zee Nicolaas van der Gol„

„de aan de Draconij tot een Legaat nagelaten

een somma van

:

10:

van den Capitain Luitenant ter Zee Reunis Hartense kulk

10:

vandrig militair Coenraad Hendrik Huijsinger . .

5

Angela Sivers wed=e van den soldaat Andries Lauries - -

3.

den overleedene Capitain der Burgerij Dirk Christoffelst

10

Boekhouder en Pakhuis opziender Hendrik Karremans„

5

overleedene Mejuff=rs: Geer truijda olivier huisvrouw van

den koopman en opperhoofd te Saparoua d’ Heer Bondeel

10.

Wegens Boetenss

van diverse perzoonen voor de te laat in de kerk komen

d=

6

„den onderkoopman en winkelier Wijnand Johannes de

Bourghelles, conform Extract uit de Civiële Roll

van den Agtb: Raad van Justitie de dato 29: Haart

deeses jaars verweesen tot een boek van

25:

burger Abraham Jacobsz: zijnde een boete waar

in den selven door den agtb: Raad van Justitie is

gecondemneert

20

Intij van auw Pieter Pieters weegens zijn ge

„daane ondertrouw in huijs

10:

61:

wegens de volgende milde giften; als

„schilder Gerrit van der Haga

2d=

8

Een vrije Christen vrouw Frangina Frans

12.

„den Orangkaij van de Negorij Roeton over eenige schul

„den dewelke door den overleedene oud burger Cap=n: alhier L: M

knop aan den armen tot een milde gift zijn geschonken groot

7:

12:—:

27: 12:—:

over ’t Emancipeeren van een Manslaaf genaamt Ioseph toe„

„behoorende Den Wel Edele Gestr: Agtb Heer Gouver„

„neur Adriaan de Bock

25.

——

d=o een stavin gen=t: qnam van een Chineese vrouw Ian

Hennia wed=e van Fje Fauker

25: —:—:

d=o: een slavinne gen=t Rosina van den Manh: Jap=m ter zee

d’ heer vister„

25:

Manerva Amboina van d’ Heer Beth

25:

manslaaf Teneeng van Boegis van den

moors Luijt=t der Burgerij Bagman

25: —:

De rente van de bij dE: Comp: a Reposite

staande Capitaalen heeft ge„

„rendeert

1268:—:

Transporteere

r=: 3032:2.

—„

rd: 1492

50

38:

rd=s 35662: 27½

rd„s 35662: