close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0449

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

130

regen bevorderd; terwijl de Perkeniers, den eene meer en den

ander minder, zig tamelijk hebben beijverd indiervoegen, dat den

Eersten Tekenaar zig doorgaans voor eerst voldaan heeft

moeten houden met den Arbeid in de Plantagien sedert deszelfs de„

laatste Generaale Visite in het voorleeden najaar, edog on„

„der Gegevene gepaste vermaningen, bevelen en Waarschouwingen.

Dan in Sommige kleine Perken, onder behaeftige Beheerders,

zijn te weinig slaven, nadien twee of drie te Poelo Aij, bij ande„

„ren assistentie moeten vinden, om de Notenboomen te beklim„

„men en dezelve te zuiveren, en zij hebben zig met hun beswaar zel„

„de bij den Eersten Tekenaar geaddresseert, en vertoond, dat zi onver„

„mogende waren, in eens zo veel Contanten uittebrengen, als'er tot den

Jnkoop van drie a: vier slaven word vereischt, met bede, om op een

gunstige wijze, ware het mogelijk, daar mede te mogen worden voor„

„zien, die van P=lo Aij door middel of het inhouden van het geld, dat

hunne Riccessief te leveren specerijen zal bedragen, en die, van het

Hoge Land, die daar van minder en nog te weinig uitbrengen,

door het leveren somtijds van Bamboesen aan de Comp:

Wij hebben in Onze Bij eenkomst op den 29. December A„o pass:o

e Perkeniers van slaven

oops te voor zien.

daar over gedelibereert, en daar de Comp: tot haaren dienst, tans

van Slaven tamelijk wel voorzien is, en des noods voor eerst den

nieuwen aanbreng derzelve missen kan, besloten, de meest behoefti„

„ge Perkeniers, en het eerste die te P=l Aij zo veel doenlijk te voor„

„zien en te gemoet te komen met slaven, die Comp=e wegen van de Zuid„

„wester Eilanden zullen aangebragt worden, en met de weinige die

toen Ontfangen waren, Voor de Gewone Comp:e prijs van 35: rd:s per kop„

en de betaling van dezelve te zoeken uit de successive geleverd wordende

Noten en Foelij; terwijl den Gouverneur verder naar mogelijkheid: het

beste