close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0471

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8.85

Dispositie op het verzoek

van vossema wegens de belad„

„ting: van een party adappen

141

afschrijven, dog de overbevondene daar en tegen met ƒ 267. 1.— te

„valideeren en met hunne geld somma bij dezelve wederom

te doen innemen, dewijl bekent is, dat gem: Schietekatte in

vroeger dagen eenige Gereedschappen heeft ingekogt

60

Door den Sergeant en Mandadoor van het slave Quartier

Damus Vossema bij Requeste vertoond zijnde, hoe dat de hem

ter vergoeding op gelegde 127500. p:s adappen, tot een bedragen Van rd:s 442. —.

nimmer bij hem ontfangen, maar de adappen altoos door wijlen

den Heer Gouverneur Seidelman betaald en be„

„waard zijn, en dat hij telkens zo veel Ontfangen

heeft, als tot reparatie der Gebouwen wierd vereischt

en verbruikt; stavende zijn gezegde met de Verklaringen van

alle de Marienjos van het Quartier en van den Tolk welke laat„

„ste getuigd, dat bij tot het inkopen van de adappen steeds het

geld van den Heer Gouverneur Seidelman Ontfangen heeft, en

de adappen aan eeven gem: zijn E: bezorgd zijn, zo hebben wij,

nadien men dit bewijs heeft ingewagt en om dat het bekent

geworden is, dat Gem: Vossema de belasting van de adappen

niet dragen kan, en de Comp:e nog tans: vergoeding vinden moet„

dog om weder alles te doen wat men kan, om voorzigtig te zijn

en schijnreeden van klagten te benemen, het voorsz: Request

gesteld in handen van de Erfgenamen van den Heer Gouverneur Set„

„delman, ten einde daar op te dienen, ingevalle zijer iets te„

„gen mogten hebben, dat de belasting op de boedel van zijn E: worde

vergebragt. dog van den Lieutenant der Neirase Burgerrije

Johan Fredrik Seidelman in geschrift tot antwoord ontfangen,

dat den Opperkoopman en toenmaligen Gezaghebber de Josias

Raket dezelve op prive order uit het Perk Bejouw, zo wel„

als.