close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

00

Anders op zig zelvs

De Lasten belopen in A„o 1786/7:

ƒ 13486:

10: 8:

7:

En de winsten en Inkomsten maar

8:

1260

Over

sulks heeft dit Comptoir in anno 1786/7. D'E: Comp:

gekost

ƒ12226:

Ten Comptoire Waijer

De Lasten in a:o 178 5/6: beliepen

ƒ6697: 19.

7779

En hebben in dit Boekjaar 178 6/7: bedragen

11

offte meerder

1081:

72

5:

De Winsten en Jnkomsten in A:o 178 5/6: beliepen

7:

En in dit Boekjaar van 178 6/7:

126:

Dus meerder

54:

Waar

uijt blijkt Dat dit Comptoir in vergelijking van

1027:

178 5/6: nadeligen als

Anders

7779:

De

1

11:

Lasten in A:o 178 6/7: beliepen

7:

126:

_=o

winsten en Jnkomsten

waar

uijt Consteert dat dit Comptoir almeede een Lastpost

voor d’E Comp: is geweest van

4:

ƒ 7653:

8:

De Zuijdwester Residentie

3:

Waar van de Lasten in a:o 178 5/6: beliepen

ƒ 7739.

En hebben in a:o 1786/7: bedragen

6043:

6:

ƒ 1695:

16: 8:

off minder

De winsten en Jnkomsten in a:o 178 5/6: waeren

662: 16:—

En in ’t Jaar 178 6/7: maar

17.

603

Dus minder

ƒ 58: 19:—

Waar

uijt blijkt Dat deese Residentie in Vergelijk van A:o 178 57/6:

voordeliger is geweest

ƒ 1636: 17:

8:—

op zig zelvs

8

ƒ6043: 6:

De Lasten in ’t Boekjaar 178 6/7: zijn

17:

603:

winsten _=o

maer

Gevolglijk in deese Residentie een Last post voor d’E

ƒ9: 8:

Comp: geweest van

ƒ 5439:

De Generaale Lasten werde Geheele Provintie Banda

hebben in ’t boekjaar 178 5/6: bedragen

ƒ188693:13: 8.

en in ’t Boekjaar van 178 6/7: maer

184833:

15:

18:

Dus Iongst minder

8:

ƒ 3859

Daar en tegen

De Generaele winsten en Inkomsten welke in a:o 178 5/6:

beliepen.

ƒ 17152:

8

En die in A:o 178 6/7: monteeren.

17855: 8:

Dus Iongst meerder

7.

8:

ƒ 703.

Daar door heeft ’t Gouvernement Banda in dit Laast gepasseerde Jaar van 178 6/7:

in tegenstelling van 178 5/6: Een voordeligheijd afgegeven van

6:

ƒ 4563.

Anders

8:

8:

8.

8:

12:

2:

10:

3: