close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0476

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

00

Anders op zig zelvs

De Lasten belopen in A„o 1786/7:

ƒ 13486:

10: 8:

7:

En de winsten en Inkomsten maar

8:

1260

Over

sulks heeft dit Comptoir in anno 1786/7. D'E: Comp:

gekost

ƒ12226:

Ten Comptoire Waijer

De Lasten in a:o 178 5/6: beliepen

ƒ6697: 19.

7779

En hebben in dit Boekjaar 178 6/7: bedragen

11

offte meerder

1081:

72

5:

De Winsten en Jnkomsten in A:o 178 5/6: beliepen

7:

En in dit Boekjaar van 178 6/7:

126:

Dus meerder

54:

Waar

uijt blijkt Dat dit Comptoir in vergelijking van

1027:

178 5/6: nadeligen als

Anders

7779:

De

1

11:

Lasten in A:o 178 6/7: beliepen

7:

126:

_=o

winsten en Jnkomsten

waar

uijt Consteert dat dit Comptoir almeede een Lastpost

voor d’E Comp: is geweest van

4:

ƒ 7653:

8:

De Zuijdwester Residentie

3:

Waar van de Lasten in a:o 178 5/6: beliepen

ƒ 7739.

En hebben in a:o 1786/7: bedragen

6043:

6:

ƒ 1695:

16: 8:

off minder

De winsten en Jnkomsten in a:o 178 5/6: waeren

662: 16:—

En in ’t Jaar 178 6/7: maar

17.

603

Dus minder

ƒ 58: 19:—

Waar

uijt blijkt Dat deese Residentie in Vergelijk van A:o 178 57/6:

voordeliger is geweest

ƒ 1636: 17:

8:—

op zig zelvs

8

ƒ6043: 6:

De Lasten in ’t Boekjaar 178 6/7: zijn

17:

603:

winsten _=o

maer

Gevolglijk in deese Residentie een Last post voor d’E

ƒ9: 8:

Comp: geweest van

ƒ 5439:

De Generaale Lasten werde Geheele Provintie Banda

hebben in ’t boekjaar 178 5/6: bedragen

ƒ188693:13: 8.

en in ’t Boekjaar van 178 6/7: maer

184833:

15:

18:

Dus Iongst minder

8:

ƒ 3859

Daar en tegen

De Generaele winsten en Inkomsten welke in a:o 178 5/6:

beliepen.

ƒ 17152:

8

En die in A:o 178 6/7: monteeren.

17855: 8:

Dus Iongst meerder

7.

8:

ƒ 703.

Daar door heeft ’t Gouvernement Banda in dit Laast gepasseerde Jaar van 178 6/7:

in tegenstelling van 178 5/6: Een voordeligheijd afgegeven van

6:

ƒ 4563.

Anders

8:

8:

8.

8:

12:

2:

10:

3: