close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12

11: lb: De

12:

13:„„

D

D

D

Per Transport

te

kort kominge

Dispencier Warnar Gerbrand Leurs, weegene

bij de Dispens administratie

4:

ƒ 997:

Rijst

ro

5234

19:

94

3:

1092:

Heerden doek

255.

Gaat aff 't overbevondene

7: 8

138

Lampolij

k.

369

5:

5

Cattoene Gaeren

lb

„14:

15

12:

8:

158:

Wax kaerssen.

20.

1/60

471: 23: prC: 282

Rest ter betalinge rd

127500.

bevondene

is te kort

mandoor Damus Vossema weegen

Sergeant

1/5:

Ducat:s 265:

adappen met Rijx d:s 442:

weegenst aangeree„

Secretaris van Politie Nicolaas Kloeck

Geweesen

en open plaetsen in

kende van Batavia voor bevonden Crreuren

daC: 110: /5.

sComp:s brieven en Papieren

Deesterkenegt der Smits winkel Van Michiel Zo veel

Garmneeten

deselve na aff betalinge van al zijn te goed hebbende gagies

nog aan d’E Comp: debet blijft wegens te kort be„

„vonden goederen bij overgave zijn administratie in a:o 1786:

102: 19: fuC:t 61: 7/16:

dat nog zal moeten verantwoorden rd:s

diverse te kort kominge

Werfmeester Daniel Schietekatte weegen

als hier onder gespecificeert staat

togt naar Am„

n gedaane

weegens te min uijtgeleeverde Lading bij zij

bon met t Barkje de Nova Guinee

16:

118

2: Lasten Rijst

19:

9

in 8ber: A:o 1785

869: lb Padij

12

15:

140

4. vell: Iavas Leer 1

hier aff ’t gecrediteerde in die tijd over meerder

14:

47:

uijt geleverde goederen

93:

Resteerd

bij dies

6:

s den opneem onder ult=o Meij 170

Zolgen

11

administratie te kort bevonden en bela„

7:

151.

moole planken

53

p:s

8:

62

spijkers.

lb

266:

1: 8

222

p.s

roode Extrikken

4000

18:

26

vat

zement

5:

29

wittlood

t

130

5:

2:

Calfaet hamers

p:

2

8

3:

houte Pompen

2:

8:

2:

8:

kopere passers

505.

4:

Ht

volgens H: H: Edelheedens ordres op de 2: lasten Rij

138

hier boven nog gedebiteert

over

diverse te kort gekomen goederen belast bi

Wegem

4=o Aug=s

„gave dies administratie onder ul

ride Journael

J=o aende werffmeester Dijkhuijsen

2516

pag: 172: en 173

3253

Addeert

goederen

’t gecrediteerde wegens over bevondene

Hier

af

252.

vide Journael pag: 174: en 175

Resteert ter betaling

Rd=s 1515: 46: 8: duc:s 909.

Traniporteeren

8:

8.

ƒ 634662:

993

875:

364:

202

9.

12:

12:

13: 8:

1

3

12.

ƒ160:

ƒ 3001.

- ƒ 640039: 8: 8

10:

15

6:

3

8

8:

18:

8.

8: