close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0514

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12

11: lb: De

12:

13:„„

D

D

D

Per Transport

te

kort kominge

Dispencier Warnar Gerbrand Leurs, weegene

bij de Dispens administratie

4:

ƒ 997:

Rijst

ro

5234

19:

94

3:

1092:

Heerden doek

255.

Gaat aff 't overbevondene

7: 8

138

Lampolij

k.

369

5:

5

Cattoene Gaeren

lb

„14:

15

12:

8:

158:

Wax kaerssen.

20.

1/60

471: 23: prC: 282

Rest ter betalinge rd

127500.

bevondene

is te kort

mandoor Damus Vossema weegen

Sergeant

1/5:

Ducat:s 265:

adappen met Rijx d:s 442:

weegenst aangeree„

Secretaris van Politie Nicolaas Kloeck

Geweesen

en open plaetsen in

kende van Batavia voor bevonden Crreuren

daC: 110: /5.

sComp:s brieven en Papieren

Deesterkenegt der Smits winkel Van Michiel Zo veel

Garmneeten

deselve na aff betalinge van al zijn te goed hebbende gagies

nog aan d’E Comp: debet blijft wegens te kort be„

„vonden goederen bij overgave zijn administratie in a:o 1786:

102: 19: fuC:t 61: 7/16:

dat nog zal moeten verantwoorden rd:s

diverse te kort kominge

Werfmeester Daniel Schietekatte weegen

als hier onder gespecificeert staat

togt naar Am„

n gedaane

weegens te min uijtgeleeverde Lading bij zij

bon met t Barkje de Nova Guinee

16:

118

2: Lasten Rijst

19:

9

in 8ber: A:o 1785

869: lb Padij

12

15:

140

4. vell: Iavas Leer 1

hier aff ’t gecrediteerde in die tijd over meerder

14:

47:

uijt geleverde goederen

93:

Resteerd

bij dies

6:

s den opneem onder ult=o Meij 170

Zolgen

11

administratie te kort bevonden en bela„

7:

151.

moole planken

53

p:s

8:

62

spijkers.

lb

266:

1: 8

222

p.s

roode Extrikken

4000

18:

26

vat

zement

5:

29

wittlood

t

130

5:

2:

Calfaet hamers

p:

2

8

3:

houte Pompen

2:

8:

2:

8:

kopere passers

505.

4:

Ht

volgens H: H: Edelheedens ordres op de 2: lasten Rij

138

hier boven nog gedebiteert

over

diverse te kort gekomen goederen belast bi

Wegem

4=o Aug=s

„gave dies administratie onder ul

ride Journael

J=o aende werffmeester Dijkhuijsen

2516

pag: 172: en 173

3253

Addeert

goederen

’t gecrediteerde wegens over bevondene

Hier

af

252.

vide Journael pag: 174: en 175

Resteert ter betaling

Rd=s 1515: 46: 8: duc:s 909.

Traniporteeren

8:

8.

ƒ 634662:

993

875:

364:

202

9.

12:

12:

13: 8:

1

3

12.

ƒ160:

ƒ 3001.

- ƒ 640039: 8: 8

10:

15

6:

3

8

8:

18:

8.

8: