close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 111 Omtrent den gewezen voorraad van Buskauit en Rijst

elucidatie wegens den ge

„wiesen voorraad van bu„

in A:o 1779. kunnen wij voor de mogelijke elucidatie Suppe„

„kruijt

„diteeren dat in A:o 1777 het schip Blijswijk op de herwaarts

reise verongelukt zijnde, dusdanig niet zijn aangebragt

de daar in afgeladene 270. Coijangs Rijst en 1700: lb Bus„

„kruit, en in A:o 1778: van hier niet meer zijn Geeischt, als 800. Coijang

Rijst, die ook in het voor Jaar 1779. Compleet ontfangen zijn, en

men presumeeren moet; dat 'er Geen meerder Rijst gevraagd

is uit nood zakelijkheid, om eenige ruimte uittewinnen voor

de houtwerken, die toen te zeer benodigd waren, ter reparatie

van de defecten aan de Gebouwen, daar ook de felle Erkaan

n April 1778., en dus kort te voren, zijne aampen hadde afge„

„leverd, en dat 'er Vervolgens onder ultimo aug=s 1779. aan handen

Geweest zijn zijn 1094. Lasten Rijst:, een aanzienlijk Restant, en

68699. lb Buskruit, dus meerder dan den Heer Gouverneur

Seidelman sedert heeft toerijkende Geoordeeld.

Aangaande uwer. Hoog Edelens bevel bij Extract uijt de secre„

§ 112

de bepaalde Ambagts

te Notulen van den 14. Aug=s 1787. ter formeering en afzending van

lieden zijn niet te ont„

„beeren

een verslag: in hoe verre voldaan zoude kunnen worden aan

de bij de Bedenkingen van den Gerepartrieerden Edelen Gestrengs

Heer Raad ordinair Radermacher over den Staat van de

Comp: in Indie voorgestelde afschaffing der winkels; hoedanig

de inconvenienten, die daar tegen mogten obsteeren, uit den weg

Geruimd kunnen worden, en Welke voordeelen de Comp: daar bij

zoude kunnen Genieten : betuigen wij in eerbied, dat binnen deeze

afgezonderde Provintie, daar de Comp=e de redding uit zig zelven

rinden