close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0540

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 111 Omtrent den gewezen voorraad van Buskauit en Rijst

elucidatie wegens den ge

„wiesen voorraad van bu„

in A:o 1779. kunnen wij voor de mogelijke elucidatie Suppe„

„kruijt

„diteeren dat in A:o 1777 het schip Blijswijk op de herwaarts

reise verongelukt zijnde, dusdanig niet zijn aangebragt

de daar in afgeladene 270. Coijangs Rijst en 1700: lb Bus„

„kruit, en in A:o 1778: van hier niet meer zijn Geeischt, als 800. Coijang

Rijst, die ook in het voor Jaar 1779. Compleet ontfangen zijn, en

men presumeeren moet; dat 'er Geen meerder Rijst gevraagd

is uit nood zakelijkheid, om eenige ruimte uittewinnen voor

de houtwerken, die toen te zeer benodigd waren, ter reparatie

van de defecten aan de Gebouwen, daar ook de felle Erkaan

n April 1778., en dus kort te voren, zijne aampen hadde afge„

„leverd, en dat 'er Vervolgens onder ultimo aug=s 1779. aan handen

Geweest zijn zijn 1094. Lasten Rijst:, een aanzienlijk Restant, en

68699. lb Buskruit, dus meerder dan den Heer Gouverneur

Seidelman sedert heeft toerijkende Geoordeeld.

Aangaande uwer. Hoog Edelens bevel bij Extract uijt de secre„

§ 112

de bepaalde Ambagts

te Notulen van den 14. Aug=s 1787. ter formeering en afzending van

lieden zijn niet te ont„

„beeren

een verslag: in hoe verre voldaan zoude kunnen worden aan

de bij de Bedenkingen van den Gerepartrieerden Edelen Gestrengs

Heer Raad ordinair Radermacher over den Staat van de

Comp: in Indie voorgestelde afschaffing der winkels; hoedanig

de inconvenienten, die daar tegen mogten obsteeren, uit den weg

Geruimd kunnen worden, en Welke voordeelen de Comp: daar bij

zoude kunnen Genieten : betuigen wij in eerbied, dat binnen deeze

afgezonderde Provintie, daar de Comp=e de redding uit zig zelven

rinden