close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0640

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan den wel Edelen Agtbaeren Heer

Lambertus Ianszoon Haga

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

wel Edele Agtbaere Heer

Den ondergeteekende neemt de vrijheijd uwelEd: Agtb: te berigten, dat

op den 10: van de Maand Maart Een ’s Comp:s Slaven met naame Sjam„

„paka van Tapoea oud na gissing 60: Jaaren, gehoorende tot het Perk

Bejauw aan Een Tratuurlijke ziekte is komen te overlijden

waar meede verhoopen aan d’g'eerde Jntentie van uwel Edele Agtb:

voldaan te hebben, te neeme ik de vrijheid met alle Eerbied te ondertee

„kenen berijd zijnde voor de waarheid van het voorsz: den Eed te doen

/onderstond:/ wel Edele Agtbaere Heer /lager:/ Uwel Edele Agtb:

onderdanigen Dienaar /was geteekend:/ D: klijn /terzeijde:/ Banda

Lonthoir in sComp: Perk Bejauw adij den 27: Maart Ao 1788.

op Heeden den 17: April 1788: Compareerde voor ons ondergeteekende

Leeden in den Agtbaren Raad van Justitie deeses Casteels.

Den Declarant voormelt d’E Manhafte Dirk kleijn, vaandrike

opperboswagter, zijnde van Competente ouderdom en van de Gereformeer„

„de Religie aan Dewelke zijne hier vooren gegeeven Declaratoia voor„

„geleezen en verstaan gegeven zijnde, zo is hij daar op blijven persis

„teeren zonder eenig ampliatie offte alteratie voorts bereijd zijnde, den Eed

te doen gelijk hij deselve behoorlijk heeft gepresteerd met het opsteeken zijner

twee voorte vingeren van de regterhand en het na zeggen der woorden

30 waarlijk Helpe mij God Almagtig

/onderstond:/ Aldus Grecolleert en b' Eedigt ter ordinaire Raad

kamer van Justitie tot Banda Trassauw Dato voorsz: /was geteekend:/

D=k Klijn /lager:/ Jnkennisse van mij /geteekend:/ P: De haan sec=r /terseijde/

onspresen

/W: G: Leurs, en C: Lecerff.

Accordeerd

J=n

J=n Ditterich

de geswl.