close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0678

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

111

bequaame moeten afgewisseld worden dewijl de Eerste somtijds door gebrek aan

de nodige Gereedschappen of bequame ambagtslieden, daar anders nog te verhelpen

waeren, moeten versonden worden, niet te min eene geduurige oplettentheeden inspectie op

dat werk door den Heere Gouverneur, in de bestellingen van dien plaats heeft.

Indien nu eenige voorvallen mogten Exteerden waar door een alge„

meen Waepening moest geschieden soude men voor de Neiaase, en Lonthoirse Bu„

„gerij als naast aangelegen, als ook die van Celamme, Ruim benoodigt zijn.

Geweeren

p:s

250.

Houwers

250.

Aan de Perkeniers die sig op Neira als het hooge Land, voor en

agter Land ten getalle van 37: bevinden, tot wapening, soo van hun als hun best

vertrouwde slaven, die van een ieder van hun door den anderen maar op een

gering getal van 10: Coppen Reekenen

370: p:s Geweeren

Aan de Dienaaren van D E: Comp: buijten den Militairen staat die

als gequalificeerde, of diverse dienst doenders worden geconsidereert en in

dusdanig geval gewapent soude kunnen worden circa

p:s Geweeren

150:

Houwers.

150:

Tot Defensie soo van de Groote en klijne Vaarthuigen op Ex„

peditie benodigt sijnde

100:

p:s Geweeren

Houwers.

100:

Een meerdere versterking van het Comptoir Poulo aij boven het

geene deselve thans heeft, en genoegsaam voldoende is, maar bij een algemeen wa

pening der Burgerijen Perkeniers soude kunnen vermeerdert worden Mel

86: p:s Geweeren

Houwerss.

80:

En waar bij dan nog noodsakelijk en ten minsten

200: ps Geweeren in Reserve diende te blijven voor die geene die door gebruijk onbe„

„quaam worden dit nu te samen bedragende Een Quantiteit van 1150: ps

Geweeren en 580: p:s houwers.

Daar nu de Restanten maar sijn in Reserve 562: p: Geweeren en

562: p:s houwers, soude men dus in Cas van benodigtheeden nog een getal van

588: p:s Geweeren kunnen en moeten emploijeeren dewijl de Houwers wel

soude kunnen toerijken, al is ’t nu dat een algemeene waepening al geen

plaats vind, Een Expeditie van eenig belang voorvallende, waar toe eenige van

thuijgen, benodigt en na vereijsch met Een quantiteit van 200: p geweeren of

daar