close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0840

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1781

1

den

17

15

15:

15: December

_„o

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse Mnakoda Lesie, met desse

Ionk bemand met nog 16: Coppen zodanig als hier aangekomen

naar zijn woontplaats de negorij Haja, gelegen op Ceram te m

„gen retourneeren voerende van hier meede.

10 ps salemp: Gem: Gebl:

6 baftas br: bl:

10 Nusdukken

10: Iavanse kleetjes

d„o tjelaas

2

z

_„o gingams

10 kommen en pierings

20 paringsen messen

2: koper talings

2. ijser pannen

2: matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Sica, met

desselfs Ionk bemand met nog 14: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij foeleng gelegen op

Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

Tot defentie

1: p: Guinees Gem: Gebl:

3

p: snaphan

2 „: baftas

_„o

1 pattrontaal met kruijt

12.

_=o

br: bl:

10 koegels

3 karikams gr: en kl: roode.

2 Sarassen

16 Nusdukken

30 kommen en pierings

2.

ijser pannen

2: matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Seijla, met dessilf

Ionk bemand met nog 10: Coppen zodanig als hier aangekomen is naar

zijn worntplaats de negorij Caimoe gelegen op ceram te mogen retou„

„neeren voerende van hier meede.

6 p:s karikams gr: en kl: roode„

4 maccasse kleetjes

8 Iavanse kleets

3

D„r gingams

10 Nusdukken

30 kommen en pierings

3 kopertalings,

3 matten Rijst

_„o

vertrekt van hier naar Cerams den Ceramse anakoda kors

met desselfs Ionk bemand met nog 14. Coppen zodanig als hie

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij Tobo, gelegen

op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede

Tot delintie

4: p:s Salemp: Gem: gebl:

1 p: Snapnan

baftab

20 koegels

_„o

1

br: bl:

1: pattaontar met kruijt

6 karikams gr: en kle aorde

10 Javanse kleetjes

2.

_

tjelaas

40 kommen en pierings

1: ijser pannen

vertrekt