close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 23 Den Vorst en mindering van desselfs

Agterstallige Debet weeder voldaan hebbende 1358 23/64 spaan

’t betrulden voor den vorst Raalen; zoo hebben Wij d: Eer uw Hoog

in mindering van zijn debet

en hoe vel nog schuldig Edel heldlis Zulx te bedeelen, en tefvens dat

blijft

deen Vorst nu nog Debet blijft 5730 1/8 Gelijke reaalen

Waar bij nu nog komt sp: Reaalen 2000: waar

624

wat daar nog bij komt voorde reekening van dien Vorist gedebiteert

is en welke zijn Hoogheijd aan den Eersten

En om welke reeden teekenaar belooft heeft te zullen betaalen, om daar

6: door de gemaakte Onkosten tot de Jongste

Expeditie eenigzins te helpen draagen.

§ 25. Noopens de

Geld Zaaken hebben wij d’Eer uw Hoog Edelheedens

E gele restand op hede te bedeelen dat ’t Geld restant onder heedigen

datum alhier bestaat in sp:s reaalen 70000::

aan diverse speetien:

§ 26: Onder

Fortificatien En Gebouwen zoo Versoekt den Eersten seer

den Eerste teekenaar van kienaar uw Hoog Edelheedens wel needuig

soekt vergiffenis omtrent aan

Luijtenant Dormancoij m Sergitenis Oontrent den Luytenant deen

dewijl ondrane hegft det Art„h Sleder: Dormanceij dewijl bij Oonderemnd

hij geen bouwmeester is,

en zulkt groote noveelen omtwaakd heb dat hij geen Couoroeestere is, en de

zoude kunnen veroorzaa„

ken

madeelen daar door somtijds alte aat zond e

weezen Wanneer men hem 2 Twaalve Werk aan Ddetrouwrde

ƒ27

danke

voor de he

van den

Reijmer.

weede

en die

port Z

H

I„n„

Versende

laarin

en ons

goedere

tot welk

Eerbiedi

torsegt