close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0031

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ke

6

Inkomend Gemeen

N. 13

Eerste deel 5:e stuk

Amboina

in Marar

Javas Noord oost Kust

Twee Copias der verklaaring van de opperkooplieden

Barkij en ijsseldijk declareerende

dat zij aan hunne gemagtigdens

in Europa order hebben gegeven

tot den inkoop ider van een actie

bij de Comp=e

Twee Copias der missive van den Gouverneur en raad

aan H: H: Ed gedateerd 15 xb=r 1788.

Twee Copias van ’t berigt hoe veel militairen te missen

zoude zyn uit het gourarnisoen

aldaar

Twee Copias der missive van en aan als even

ged: 20. December 1788

Twee Copias der Verklaaring van de overheeden van

het schip Dordwijk, dat geene

houtwerken kunnen inneemen

Twee Copias van ’t berigt van den Gezaghebber

van de bark de verwagting welke

repatien aan dat kiel dienen

gedaan te worden

’t berigt van Gecommitteerdens

Twee Copias van

wegens de visitatie en bevinding

van gem: Bark

Twee

H

18.

p:r veere

overg: 1790