close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Verkoop

vervelg van

de intext gem: quiineeden als invendibel dus lange geleegen hebbende

zijn aan een Ternaats en twee Bandas voerders afgestaan om na een Jaar

eerst te betaalen

behaalde winst daar op

Bergtogt door de koopers dies wegen gesteld

besluijt tot de publicquen verkoop der bevonden Eijsch ontfangene groote

quantiteit poeder Luiker

’t Rendement daar van en de winst daar op genoteert

Eerhaling van de verkogte bedurven Rijst en Bier

behaalde advanc op de nader verlkogte partij Bieren in zoort

den verkoop van eenige glaze ruijten

dies Rendement ihem die van 1: Jol en 1: Rondhout genoteert

bij de Berken op winst en verlies ingenomen

Vreemde Natien

hier van is niets te noteeren

en de order van ’t Credit geven aan de Franschen zal g’observeerd worden

Sagoe Sostchen

de Zagor botschen op Poeloe Piekes werd na urantie aan de Boanoers als in den

text afgestaan

aanhaling van de begeerte der Heeren Majores om Banda met zagoe te adtibteeren

en van H: H: Ed: ter opgave hoe veel 'er uijtgevoert koude worden

te kennen gave van ons eijgen onvermagen

aantooning van een faciel en min kostbaerder middel

refert aan 18: Wb: Edom te Calculeeren hoe veel Zagoe Banda Jaarlijks vercondu„

„meert

§ 102:

103.

1

109

105

105

„: 106.

107

108

109

110.

P: 331:

332:

132

134.

134:

135

—:

136.

1

Inleit