close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0088

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Verkoop

vervelg van

de intext gem: quiineeden als invendibel dus lange geleegen hebbende

zijn aan een Ternaats en twee Bandas voerders afgestaan om na een Jaar

eerst te betaalen

behaalde winst daar op

Bergtogt door de koopers dies wegen gesteld

besluijt tot de publicquen verkoop der bevonden Eijsch ontfangene groote

quantiteit poeder Luiker

’t Rendement daar van en de winst daar op genoteert

Eerhaling van de verkogte bedurven Rijst en Bier

behaalde advanc op de nader verlkogte partij Bieren in zoort

den verkoop van eenige glaze ruijten

dies Rendement ihem die van 1: Jol en 1: Rondhout genoteert

bij de Berken op winst en verlies ingenomen

Vreemde Natien

hier van is niets te noteeren

en de order van ’t Credit geven aan de Franschen zal g’observeerd worden

Sagoe Sostchen

de Zagor botschen op Poeloe Piekes werd na urantie aan de Boanoers als in den

text afgestaan

aanhaling van de begeerte der Heeren Majores om Banda met zagoe te adtibteeren

en van H: H: Ed: ter opgave hoe veel 'er uijtgevoert koude worden

te kennen gave van ons eijgen onvermagen

aantooning van een faciel en min kostbaerder middel

refert aan 18: Wb: Edom te Calculeeren hoe veel Zagoe Banda Jaarlijks vercondu„

„meert

§ 102:

103.

1

109

105

105

„: 106.

107

108

109

110.

P: 331:

332:

132

134.

134:

135

—:

136.

1

Inleit