close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 25:

Het Europeesch Gouwerk werd daar het

maar timmers mogelijk is gemenageert

en goemoets gebruijkt waar door dan ook

een bedragen van ƒ 5122: 5: 4: saars int„

„genomen is en men verseekert Uwel

Edele Hoog Agtb: dat men steeds op

het menagement van van het Europeesch

en emplaij van goemoetstouwerk zal

attent zijn.

andere oorsaaken zijn toe te schrijven,

doed ons herhaalen ons reeds in

den Jaare 1784: betoond verlangen,

dat men met het voorschreeve

ondersoek het bedoelde oogmerk sal

berijken.

Niet minder aangenaam zal

’t ons zijn, bij aldien de door

UE: van de Rinisters Gevorder

„de elucidatien en in hoe ver„

„re zij tot oenagement van

het Europeesch zouwerk van

goemoets, of inlands gebruik

zullen kunnen maken, beantwoor

„den aan het door ons te meer„

maalen betoond verlangen, dat

men langst deese en diergelijke

wegen in Indie zelve, zoo veel

mogelijk tragte te bekomen deese

en geene behoeftens, welker over„

„voer uit het vaderland der

waards niet dan met groote

kosten