close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0104

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 25:

Het Europeesch Gouwerk werd daar het

maar timmers mogelijk is gemenageert

en goemoets gebruijkt waar door dan ook

een bedragen van ƒ 5122: 5: 4: saars int„

„genomen is en men verseekert Uwel

Edele Hoog Agtb: dat men steeds op

het menagement van van het Europeesch

en emplaij van goemoetstouwerk zal

attent zijn.

andere oorsaaken zijn toe te schrijven,

doed ons herhaalen ons reeds in

den Jaare 1784: betoond verlangen,

dat men met het voorschreeve

ondersoek het bedoelde oogmerk sal

berijken.

Niet minder aangenaam zal

’t ons zijn, bij aldien de door

UE: van de Rinisters Gevorder

„de elucidatien en in hoe ver„

„re zij tot oenagement van

het Europeesch zouwerk van

goemoets, of inlands gebruik

zullen kunnen maken, beantwoor

„den aan het door ons te meer„

maalen betoond verlangen, dat

men langst deese en diergelijke

wegen in Indie zelve, zoo veel

mogelijk tragte te bekomen deese

en geene behoeftens, welker over„

„voer uit het vaderland der

waards niet dan met groote

kosten