close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0182

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

behandeling die bij die Resolu

„tie in ’t breede is uitge„

„drukt, maar selfs een

dadelijk misleiding van

zijne gebieders, welk bewee„

„sen zijnde zeekerlijk zoda„

„nige Dienaar in sComp:s dienst

niet langer had behooren

te worden gelieden, maar

dadelijk te zijn gedemoveerd,

Den gem: Bouros Rresident

Bruijns is in A:o 1786:

mitsgaders voor zo verre

overleeden.

op Ministers zig daar bij in

deesen allesints nadenke„

„lijk bewoordingen uit

laaten dat het de gebie

„ders van een Comptoir

onmogelijk is, en blijft

n

en oversoeken dat uwelEd: Hoog

alles te kunnen nagaan

Agtb: in gunstige overweeging gelie

„ven te neemen hoe gemakkelijk het

welk een ander ons voor komt

voor eerloose en baatsugtige Dienaa„

„ren valt een Gebieder te mislijden

dat uwe ernstigen aandagt

die in het drukste der besigheeden niet

altoos eeven astent kan zijn op de ge„

wel verdient zoude hebben en.

„dient werdende specificatien ordonnan„

omtrent ’t welke omstandighee„

„tien en s:

„den en voornamentlijk

de

68