close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0192

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§29.

Daar van de Bandase M.

misters kenisse gegeeven.

§ 30:

aanbod van ’t voorn: Extract en

een berigt van de overheeden van voors:

Barcq:

§ 31:

eenig verlooren geraakte Equipagie

goederen van deselve ter afschriff„

„ring gepasseert

zelve, een schip zonder masten, dat aldaar vast=

zat, en welke gem: overheeden door de onstuij„

„migheid der baaren, met geene mogelijkheid.

occagie gehad hebben, eenige hulpe te koonnen be„

„„wijsen: Dan daar wij eerst gesustineerd had

„den, dit een schip teweesen dat mogelijk voor

de Provintie Banda gedistineerd was, hebben

wij daar van ten eersten de Ministers al„

„daar kennisse gegeeven, dog wij hebben zeedert

de aangenaame tijding van deselve ontfangen,

dat alle de drie scheepen behouden aldaar zijn

aangekomen, wij verceren ons nogtans UW

Hoog Edelens voormeld berigt en Journaal

ter speculatie in originali aan te bieden.

In onse vergadering van den 2:e Maart J: l:

zijn wij in de noodzakelijkheid gebragt gewor„

„den om Eenige op de Bark de Ceram geduur

rende de reijse na herwaards door swaare

stormen en hooge zeën, zo verlooren, onbequaam

geraakte, als andersints tot verscheide dien„

„sten g’emploijeerde goederen, mits het indie„

„nen van twee gerecolleerde verklaringen,

door eenige opvaarende ter requisitie van

den gezaghebber den Capitain Lieutenant

Jan Christofel Bornet gegeeven en ter

resolutie

ook

bij en

ons

geda

kiel

zijn i