close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

102

geleeverd worden; onder verseekering;

586:

Dat hij altoos de nauwste attentie in de

overseekering van zijne nauwe

attentie daar in

bereekening gemaakt heeft en verder

maaken zal, zo lang hem vergund wierd

de onder hem bescheide Manschappen

in haare leedige uuren te emploijeeren

en ook gewilligheid tot ’t verdere

vervaerdigen dier touwerken wan„

„neer hij zijne ondergestelde tot het

tot het spinnen en slaan der Gouwer„

helpen slaan mag gebruijken.

„ken, want dat hij sonder die toelaating,

buijten staat dwas deselve voor de be„

„paalde pprijsen te konnen leeveren: on„

587:

derwijl anders de Maatshan der verdere aantooning, dat wanneer

pij nog duurde te staan zoude

komen.

hij daar toe Menschen moeste in hun

„ren, die touwen de Maatschappij onge„

„meen duur te staan zoude koomen

Wij hebben Gaarne willen defereeren

ƒ5 88:

Resendaam't behoov van gemn:

swalfgaard.

aan de bij gebragte reedenen door gem:

Equipage opziender Wolsgaard, en

het is uit overweeging van dien, dat.

wij tot het besluijt getreeden zijn om hem

te qalificeeren, ten eijnde de onder

vergunning aan denselver

om de manschappen als voo„

aen te mogen emplaijeeren

hem bescheidene manschappen bij leedige

uuren.