close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0213

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

102

geleeverd worden; onder verseekering;

586:

Dat hij altoos de nauwste attentie in de

overseekering van zijne nauwe

attentie daar in

bereekening gemaakt heeft en verder

maaken zal, zo lang hem vergund wierd

de onder hem bescheide Manschappen

in haare leedige uuren te emploijeeren

en ook gewilligheid tot ’t verdere

vervaerdigen dier touwerken wan„

„neer hij zijne ondergestelde tot het

tot het spinnen en slaan der Gouwer„

helpen slaan mag gebruijken.

„ken, want dat hij sonder die toelaating,

buijten staat dwas deselve voor de be„

„paalde pprijsen te konnen leeveren: on„

587:

derwijl anders de Maatshan der verdere aantooning, dat wanneer

pij nog duurde te staan zoude

komen.

hij daar toe Menschen moeste in hun

„ren, die touwen de Maatschappij onge„

„meen duur te staan zoude koomen

Wij hebben Gaarne willen defereeren

ƒ5 88:

Resendaam't behoov van gemn:

swalfgaard.

aan de bij gebragte reedenen door gem:

Equipage opziender Wolsgaard, en

het is uit overweeging van dien, dat.

wij tot het besluijt getreeden zijn om hem

te qalificeeren, ten eijnde de onder

vergunning aan denselver

om de manschappen als voo„

aen te mogen emplaijeeren

hem bescheidene manschappen bij leedige

uuren.