close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ter

als

114.

hier aan ’t Hoofd Casteel bevonden, zijn, en waar

omtrend uw Hoog Edelens verwagten, dat

eerlang Goede quantiteiten Hout voor

de Comp: zullen kunnen geleeverd worden,

met Geen alte groot voor uitzigt durven

orlijen, betuijgen wij uw Hoog Edelens nog„

zal men omplooi zien te

„geeven

„tans dat wij gebruik zullen maaken

van dat geene 't welk emploij kan vinden

Door den opperchirurgijn van dit Casteel

§ 132:

Christiaan Hoffman op den 19=den Decem„

het versoek van den opperchi„

„rurgijn Hofman omteenige vatij

Boomen op zijn land om over te

ber A:o p:o aan ons schriftelijk vertoond

laten hakken geaccordeert

zijnde, ab in testato in poessessie verkreegen

te hebben een stuk Land, van zijn overlee„

„den schoon vader Hendrik Karremans

genaamt wuijnitoe alwaar wel eenige ja„

„tij Boomen te ovinden zijn dog nergens

toe emploijabel met oversoek, deselve ter zuij„

„veren van dat Land goed, te mogen laaten

mits door den presenten p:l op zigtem overre kappen, hebben wij aan den selven

derswerken alvoorens zal zyn af

„gekeurt

daar toe eerst permissie verleend, na dat

den Presenten opsigter der owerken JohanGeorge

Rabe door ons gelast zijnde, die Boomen

op te neemen en te ovisiteeren, zeedert op den

29=ste daar aan, bij zijn ingedient Rapport kwam

te overtoonen, dat het grootste gedeelte dier boo

gelijk bij aan Raportis geschied

„men inthoofde van denselven krom en scheefheid,

onbeqnaam