close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0237

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ter

als

114.

hier aan ’t Hoofd Casteel bevonden, zijn, en waar

omtrend uw Hoog Edelens verwagten, dat

eerlang Goede quantiteiten Hout voor

de Comp: zullen kunnen geleeverd worden,

met Geen alte groot voor uitzigt durven

orlijen, betuijgen wij uw Hoog Edelens nog„

zal men omplooi zien te

„geeven

„tans dat wij gebruik zullen maaken

van dat geene 't welk emploij kan vinden

Door den opperchirurgijn van dit Casteel

§ 132:

Christiaan Hoffman op den 19=den Decem„

het versoek van den opperchi„

„rurgijn Hofman omteenige vatij

Boomen op zijn land om over te

ber A:o p:o aan ons schriftelijk vertoond

laten hakken geaccordeert

zijnde, ab in testato in poessessie verkreegen

te hebben een stuk Land, van zijn overlee„

„den schoon vader Hendrik Karremans

genaamt wuijnitoe alwaar wel eenige ja„

„tij Boomen te ovinden zijn dog nergens

toe emploijabel met oversoek, deselve ter zuij„

„veren van dat Land goed, te mogen laaten

mits door den presenten p:l op zigtem overre kappen, hebben wij aan den selven

derswerken alvoorens zal zyn af

„gekeurt

daar toe eerst permissie verleend, na dat

den Presenten opsigter der owerken JohanGeorge

Rabe door ons gelast zijnde, die Boomen

op te neemen en te ovisiteeren, zeedert op den

29=ste daar aan, bij zijn ingedient Rapport kwam

te overtoonen, dat het grootste gedeelte dier boo

gelijk bij aan Raportis geschied

„men inthoofde van denselven krom en scheefheid,

onbeqnaam