close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125

is deselve Conform besluit ovan den 21: April

weder

:L: bij de Boeken ingenomen, en dan voorm:

10: Ed: donceer geld daar voor betaald

Capitain ovoor het laten opduijken derselve tot

een donceur toegelegd.

10 Rd: Contant.

2: 'sCompagnies slaaven welke op den 12: Meij en 6:

§ 185.

2 overbeeden sCom: slaven

slaven quartier overleeden zijn, weshalven

de eene op doorjaarige Lasten en den andere

bij de loopende Boeken is afgeschreeven.

op Den 19:' December A:o p:o

§ 186:

eenige Equipagie goederenovan

Dieplood van lb: en

van de Pantjalling

de Pantjallings de vriensschap

en de willem

30: oradems Lood zijn de vrundschap.

1. Dreg van 390: lb:

ovan de Pantjalling

20: oradams goemoets Touw

De Willem

1: dieplood van 25: llb: en

op de Hongij

1overlooren

80. vaedems Loodlijn.

§ 187.

Aan daar omen Een premig ovan 10. Rd: aan

vrugteloose gestelde premie ter

weeder bemagtigen van de dreg

het ovolk van Bonoa gesteld heeft, voor die

de voorschreeven Dregt opduijkt en weeder te

regt brengt is deselve nogtans volgens schrij„

„vens ovan den Manipas Resident Cappelle

met geene mogelijkheid weeder te vinden ofte

bekoomen.

Den 29:' December A:o p.

§ 188.

Eorenkbanden intoort

6: regtse

E