close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0259

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125

is deselve Conform besluit ovan den 21: April

weder

:L: bij de Boeken ingenomen, en dan voorm:

10: Ed: donceer geld daar voor betaald

Capitain ovoor het laten opduijken derselve tot

een donceur toegelegd.

10 Rd: Contant.

2: 'sCompagnies slaaven welke op den 12: Meij en 6:

§ 185.

2 overbeeden sCom: slaven

slaven quartier overleeden zijn, weshalven

de eene op doorjaarige Lasten en den andere

bij de loopende Boeken is afgeschreeven.

op Den 19:' December A:o p:o

§ 186:

eenige Equipagie goederenovan

Dieplood van lb: en

van de Pantjalling

de Pantjallings de vriensschap

en de willem

30: oradems Lood zijn de vrundschap.

1. Dreg van 390: lb:

ovan de Pantjalling

20: oradams goemoets Touw

De Willem

1: dieplood van 25: llb: en

op de Hongij

1overlooren

80. vaedems Loodlijn.

§ 187.

Aan daar omen Een premig ovan 10. Rd: aan

vrugteloose gestelde premie ter

weeder bemagtigen van de dreg

het ovolk van Bonoa gesteld heeft, voor die

de voorschreeven Dregt opduijkt en weeder te

regt brengt is deselve nogtans volgens schrij„

„vens ovan den Manipas Resident Cappelle

met geene mogelijkheid weeder te vinden ofte

bekoomen.

Den 29:' December A:o p.

§ 188.

Eorenkbanden intoort

6: regtse

E