close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0274

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Negotie Boeken met Ult:o Augustus

geslooten werderde, en de besending ordinair

den 20:ee a 25: September volgende, men alle

handen aan het werk sient te stellen, tot

het vervaardigen en klaar maaken der

voormelden Papieren voor de Hoofdplaats,

terwijl de Boeken zelve niet eerder dan

het Jaar daar aan Per het schip afgeson„

„den worden.

Jn hoope dan dat deese remarque bij uw Hoog

§ 222:

hebben

besluit op ’t aspecte der te hen

„Edelens ten besten zal geduijd worden, wij be„

„dene Besoigne in de overmin

„dering der Lastreekening van

dit Gouvernement.

„slooten nna het afsluiten der Negotie Boeken,

schuldpligtig te voldoen aan de ordre Uwer

Hoog Edelens, met het houden eener Besoig„

„ne, ten einde bij die geleegendheid de Last

Posten ma te gaan en teegens de memorie

van menage te Confronteeren, mitsgaders

in serieuse overweeging te neemen, welke

veranderingen in die Memorie, na mate

der veranderde gesteldheid van dit Gou„

„vernement, zoude kunnen en dienen

gemaakt te worden en zulks bij een

vertoog te vertoonen, ten welken eijn„

„de aan ieder Pid der vergadering een

volleedige Copia van het Extract en

Patriasche