close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

144.

Consideratie vanden Raad

meene Militairen insteede van Arak &=

Contanten, wilden ontfangen, ter uijtwinning

van rnimte in ’t Comtoir schip en voor

„kooming van spillage welke op dien drank

bij versending valt, mogtand, om hij aan

de verstrekking in onatura gewend is, schijnt

het niet raadsaam te zijn, hem als nu tot

ontfangen wan Geld en dies steede Sterk aan

te dringen, te minder, wijl uw Hoog Ede

§ 259.

„lens zulks niet uitdrukkelijk begeeren.

besluijt om bij de verstrecking te

continueeren en aanbod bran

weshalven beslooten is, bij de verstrekking

het Berigt aan Ul: UE: Ed:

te blijven Continueeren, en wij bevrijmoedi„

„gen ons ’t voormeld Berigt UW Hoog

Edelens en Copia ter speculatie aan te

bieden

het

§ 260.

Mits„ overlijden van den door uw Hoog

astrowskij insteede vanden over

E

Edelens intuesschen tot Commandant der

van Guericke als p

kleede

7

over de militie aangesteld.

Militie alhier aangestelden Capitain Ga„

„briel Nicolaas van Guericke, heb„

pen wij ter onser zitting van den 19:e De

„cember p:o m afwagting ovan uw Hoog

aanhaling eener activen in

Edelens goedgunstige aprobatie tot provi„

diverse expeditien en versoek

om approbatie voor denselven

„sioneel Hoofd over de Militie alhier

aangesteld den Capitain Leeutenant F U

„drik Ostrowskij, als daar toe de

naaste habielste zijnde, door wien ook

in