close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0297

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

144.

Consideratie vanden Raad

meene Militairen insteede van Arak &=

Contanten, wilden ontfangen, ter uijtwinning

van rnimte in ’t Comtoir schip en voor

„kooming van spillage welke op dien drank

bij versending valt, mogtand, om hij aan

de verstrekking in onatura gewend is, schijnt

het niet raadsaam te zijn, hem als nu tot

ontfangen wan Geld en dies steede Sterk aan

te dringen, te minder, wijl uw Hoog Ede

§ 259.

„lens zulks niet uitdrukkelijk begeeren.

besluijt om bij de verstrecking te

continueeren en aanbod bran

weshalven beslooten is, bij de verstrekking

het Berigt aan Ul: UE: Ed:

te blijven Continueeren, en wij bevrijmoedi„

„gen ons ’t voormeld Berigt UW Hoog

Edelens en Copia ter speculatie aan te

bieden

het

§ 260.

Mits„ overlijden van den door uw Hoog

astrowskij insteede vanden over

E

Edelens intuesschen tot Commandant der

van Guericke als p

kleede

7

over de militie aangesteld.

Militie alhier aangestelden Capitain Ga„

„briel Nicolaas van Guericke, heb„

pen wij ter onser zitting van den 19:e De

„cember p:o m afwagting ovan uw Hoog

aanhaling eener activen in

Edelens goedgunstige aprobatie tot provi„

diverse expeditien en versoek

om approbatie voor denselven

„sioneel Hoofd over de Militie alhier

aangesteld den Capitain Leeutenant F U

„drik Ostrowskij, als daar toe de

naaste habielste zijnde, door wien ook

in