close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

153.

dat de staat Reekening en vertooning

distinct is:/ gelast, ons op tee geeven/

„de reedenen der vermindering van ’t

Capitaal tot Rd: 852: 32:14: en van

de dubieuse posten, die als twijffelagtig

gesteld zijn: deselze hebben ons op den

hunderwegen gediende overant„ b: Meij bij een ampel Berigt vertoond,

„woording.

dat bij de Boekjes van dat Collegie

niet meer dan eene Post als dubieusse

voortloopt, nnamentlijk die van den bur„

„ger Casper Domingop groot r8: 290:18:¾

en dat de vermindering van het Ca„

„pitaal tot Rd: 852: 32:14: geene ver„

„mindering is, ten aansien van het Capi„

„taalzelve maar wel ten aansien der

afbetaalde Erffenissen aan mondig gewor„

aanbod aan HE: E: E:o van dit

„dene Pupillen; welk Berigt wij thans

Schriftuur

de eere hebben UW Hoog Edelens onder

de Bijlaagen aan te bieden, en noteeren

in deesen, dat wij dat Collegie op het seri„

enste aangeracommandeert hebben om

gegeven recommandatie aap

dat Collegie

te zorgen dat voormelde dubieuse Post,

ten spoedigsten verEvend en voldaan

werde door die het incumbeert.

§ 302. Den President van meermeld Collegie

den