close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0315

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

153.

dat de staat Reekening en vertooning

distinct is:/ gelast, ons op tee geeven/

„de reedenen der vermindering van ’t

Capitaal tot Rd: 852: 32:14: en van

de dubieuse posten, die als twijffelagtig

gesteld zijn: deselze hebben ons op den

hunderwegen gediende overant„ b: Meij bij een ampel Berigt vertoond,

„woording.

dat bij de Boekjes van dat Collegie

niet meer dan eene Post als dubieusse

voortloopt, nnamentlijk die van den bur„

„ger Casper Domingop groot r8: 290:18:¾

en dat de vermindering van het Ca„

„pitaal tot Rd: 852: 32:14: geene ver„

„mindering is, ten aansien van het Capi„

„taalzelve maar wel ten aansien der

afbetaalde Erffenissen aan mondig gewor„

aanbod aan HE: E: E:o van dit

„dene Pupillen; welk Berigt wij thans

Schriftuur

de eere hebben UW Hoog Edelens onder

de Bijlaagen aan te bieden, en noteeren

in deesen, dat wij dat Collegie op het seri„

enste aangeracommandeert hebben om

gegeven recommandatie aap

dat Collegie

te zorgen dat voormelde dubieuse Post,

ten spoedigsten verEvend en voldaan

werde door die het incumbeert.

§ 302. Den President van meermeld Collegie

den