close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0345

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19

163

ook aan den Pattijs van Nalatia Zwaartslieden aan den and Pattij van

Nalahia Stephanus Baethazar

Pattijnala.

§: 772: Ten Comptoir Haroeko is op zijn her„

Den orangkaij van Prhakaleont„

„slagen enden oudste daar toe aange„

„haald oversoek uijt zijn Regentschap

„Htelv.

behouders hannenr ontslagen, den orang„

„kaaij van Tihulale Esaias Sala„

„wanie, en het provisioneel gezag in

die Negorij opgedragen aan den tweede Item

van dat Dorp.

§ 373.

Ddaar en teegen is daar den Gouverneur in

surcheanse gehouden, het versoek ovan

het oversoeke van drie Regentien

van Haroeko om van de

„de Regenten van Goelehoe, Tenga Tenga

quartsdienst te Baguala ont„

slagen te worden ontzegt.

en Tial, om van de kwarts en andere

Diensten ter Post Baguala ontslagen

en direct onder ’t Comtoir Haroeko

gesteld te worden, tot tijd en wijlen

de retroacta daar op nagezien zoude wee„

„sen; dan geconsidereert zijnde, dat deselve

niet ten voordeele deeser ona nieuwigheid

haakende dorpshoofden uitleeverd., is der„

„halven beslooten, dat versoek te ontseggen,

S 374:

Den scriba van dat Comptoir Samuel

den scriba van Haroeko onder No„

„taris Eede gesteld

Adriaansz: den Eed van beampschrijver

nog

8

k