close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5„

van

29„

170

Civile gijsseling binnen dit Casteel gehouden

geworden, om door den fiscaal Johannes

Hoogerwaard nauwkeurig te worden

§382: g: examineert, gelijk door hem gescheid en

den toedragt der zaake bij een ter Resolutie

en hun ontslag na des fiscaals

voorstel ette rug gave hun„

„ner goedertjes.

„van den 15:de December A: p:o g:'insereerd Be„

„rigt opengelegd zijnde, hebben wij gemelde

Elff Cerammers, die zig mergens aan eenig

weesentlijk wan bedrijft hebben schuldig

gemaakt of daar van te overtuigen zijn

geweest kost en schadeloos uit hunne

gijseling ontslagen, en ander te ruggave

van de bij hun bevondene Ammunitie

goedertjes die in kleenigheeden bestaan heb„

„ben, ona hunne waanplaats weeder laa„

ten terug keeren.

Daar uw Hoog Edelens onder het Articul

van

§383: Inlandse Zaaken

hebben gelieven goed te keuren, het in sub„

„missie aanneemen van den Geweesen Capi

serhaalo van toweg blijven ovar

Relakahoe om homagie bijden„

„tair van de Sanire Pelakahoe met

seer gouvrneur te kamen doen

denselven aan het Hoofd Casteel opkomt

om den Gouverneur behoorlijk homagie te

bewijsen