close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0349

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5„

van

29„

170

Civile gijsseling binnen dit Casteel gehouden

geworden, om door den fiscaal Johannes

Hoogerwaard nauwkeurig te worden

§382: g: examineert, gelijk door hem gescheid en

den toedragt der zaake bij een ter Resolutie

en hun ontslag na des fiscaals

voorstel ette rug gave hun„

„ner goedertjes.

„van den 15:de December A: p:o g:'insereerd Be„

„rigt opengelegd zijnde, hebben wij gemelde

Elff Cerammers, die zig mergens aan eenig

weesentlijk wan bedrijft hebben schuldig

gemaakt of daar van te overtuigen zijn

geweest kost en schadeloos uit hunne

gijseling ontslagen, en ander te ruggave

van de bij hun bevondene Ammunitie

goedertjes die in kleenigheeden bestaan heb„

„ben, ona hunne waanplaats weeder laa„

ten terug keeren.

Daar uw Hoog Edelens onder het Articul

van

§383: Inlandse Zaaken

hebben gelieven goed te keuren, het in sub„

„missie aanneemen van den Geweesen Capi

serhaalo van toweg blijven ovar

Relakahoe om homagie bijden„

„tair van de Sanire Pelakahoe met

seer gouvrneur te kamen doen

denselven aan het Hoofd Casteel opkomt

om den Gouverneur behoorlijk homagie te

bewijsen