close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is

een

Aan

den

re

„sta

reg

was

oris

uw Hoog Edelemel, hat mide lonan

bestaan voor ditjaar, voor den Comman„

„dant toe te leggen aan den Capitain Luci„

„tenant Fredrik Ostrowskij, welke thans

als Commandant van de Militie alhier

fungeert en zulks zeedert dat hij dien

dienst aanvaard heeft.

Hier door dan het middel van bestaan

§ 406:

die voor een Cap: aan de gesag

voor den Capitain, voor een geheel Jaar

„hebbers der vaartuigen te ver„

„deelen.

en voor den Capitain Luertenant, voor

Agt maanden stilstaande, hebben wij ten

zelven dage beslooten, het eerste voor dit

Jaar, toe te leggen, aan de Gesaghebbers der

en die van Cap: Luijtenant aan

hier narigeerende Comp: vaartuigen en

den opperChiruagin ovan’t Ca„

„steel

het laatste aan den Casteels opperchirurgijn

Christiaan Hoffmann, welke Die

„naaren het zelve het meest benoodigt

hebben: en

§ 407: dij bevrijmoedigen ons deese schikking

voordragt dier gemaakte schik„

„kingen, oversoek om elucundute UW Hoog Edelens eerbiedigst voor te

voor den aanstaande

dragen; terwijl wij intusschen afwag„

„ten hoedanig Hoogst Deselve daar over

in ’t toekomende zullen gelieven te dispon„

„neeren

verzo

„las

van

„wa